• E-ZOOTECH - η αξιόπιστη λύση
  • E-ZOOTECH - η αξιόπιστη λύση
  • E-ZOOTECH - η αξιόπιστη λύση

 

ΤοSow Watcher Ver. 1.01αποτελεί ένα εξελιγμένο πρόγραμμα διαχείρισης χοιροστασίων. Απευθύνεται σε μονάδες μικτής παραγωγικής κατεύθυνσης (αναπαραγωγή + πάχυνση), αλλά είναι σε θέση να καλύψει και τις περισσότερες από τις ανάγκες καθαρά αναπαραγωγικών μονάδων (μονάδες δηλαδή, που τα παραγόμενα χοιρίδια προορίζονται για ζώα αναπαραγωγής και δεν καταλήγουν στο σφαγείο).Το πρόγραμμα είναι «αυτοδύναμη»δηλαδή το αρχείο του προγράμματος παραμένει στον υπολογιστή και ιδιοκτησία του χοιροτρόφου. Το πρόγραμμα είναι στα αγγλικά/ Ελληνικά.

Σε αντίθεση με τις προγενέστερες εκδόσεις, το Sow Watcher μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές μονάδες, για κάθε μία από τις οποίες εφαρμόζεται διαφορετικό πρόγραμμα αναπαραγωγικής διαχείρισης. Ως προς την αναπαραγωγική λειτουργία των εκτροφών, τα στοιχεία που μπορούν να καταγραφούν είναι πάρα πολλά και η υποστήριξή της είναι η πληρέστερη δυνατή. Το πρόγραμμα καταρτίζει πολλές αναλυτικές λίστες που αφορούν στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου και την αναπαραγωγή (διάγνωση εγκυμοσύνης, επιστροφές, αναμενόμενοι τοκετοί, νέες οχείες, απογαλακτισμοί, απομάκρυνση θηλυκών, απομάκρυνση αρσενικών, ιστορικό αντικαταστάσεων, εισαγωγή θηλυκών, εισαγωγή αρσενικών και χρησιμοποίηση αρσενικών). Επιπλέον, καταρτίζονται λίστες που αφορούν στον ατομικό έλεγχο των αποδόσεων των χοιρομητέρων και των κάπρων.

                Ως προς την πάχυνση, τα εκτρεφόμενα ζώα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το στάδιο της πάχυνσης (πρώτη ανάπτυξη, προπάχυνση και πάχυνση), ενώ η ηλικία τους καταχωρείται σε εβδομάδες. Τα στοιχεία εισάγονται σε καθημερινή βάση και αφορούν στο πλήθος και το βάρος των εισερχομένων και εξερχομένων χοιριδίων, κατά στάδιο και ηλικία, τις απώλειες και τις χορηγούμενες ποσότητες τροφής. Για κάθε στάδιο, αλλά και για το σύνολο της πάχυνσης, εκτιμούνται δείκτες όπως η μέση ημερήσια αύξηση ζώντος βάρους (ΜΗΑΖΒ), ο συντελεστής εκμετάλλευσης του σιτηρεσίου κ.λπ.

                Για όλα τα αναπαραγωγικά ζώα της εκτροφής τηρούνται αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στην υγιεινή τους κατάσταση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι αναλυτικές λίστες που καταρτίζονται για το σκοπό αφορούν στους εμβολιασμούς, τις θεραπείες (χορήγηση φαρμάκων), τα ζώα που νόσησαν, το ιστορικό εμβολιασμών και θεραπειών κ.λπ.

                Το πρόγραμμα υποστηρίζει την τήρηση αρχείου πελατών και προμηθευτών. Όσον αφορά τους προμηθευτές, όταν καταχωρούνται τα στοιχεία ταυτότητας των ζώων, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δηλώσει τον προμηθευτή από τον οποίο αγόρασε το συγκεκριμένο ζώο. Στη συνέχεια, μπορεί να αναλύσει τις αποδόσεις των ζώων αυτών κατά προμηθευτή, έτσι ώστε να αποφασίσει ποιος ή ποιοι από τους προμηθευτές του, του δίνουν τα καλύτερα ζώα αναπαραγωγής. Στην περίπτωση των πελατών, όταν ο χρήστης προμηθεύει σε άλλες μονάδες ζώα αναπαραγωγής, πρέπει να δηλώνει τον πελάτη ο οποίος αγοράζει το κάθε ζώο, έτσι ώστε στο μέλλον να αποφύγει να προμηθεύσει τον ίδιο πελάτη με συγγενικά άτομα. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα καταρτίζει αναλυτική αναφορά των πωλήσεων των ζώων αναπαραγωγής.

                Η τήρηση των οικονομικών στοιχείων γίνεται, κυρίως, για λόγους παρακολούθησης του οικονομικού αποτελέσματος της εκτροφής και δεν έχει επίσημο χαρακτήρα. Η εισαγωγή των στοιχείων γίνεται κατά τρόπο συνοπτικό και κατηγοριοποιημένο. Τα έσοδα αποτελούν μία αυτοτελή κύρια κατηγορία, ενώ τα έξοδα διακρίνονται σε έντεκα κύριες κατηγορίες (ζωοτροφές - στρωμνή, ενοίκια - ασφάλιστρα, κατασκευές - εξοπλισμός, εργασία, ιατρ/κή περίθαλψη, διαχείριση αναπαραγωγής, δάνεια, καύσιμα, υλικά, αγορά ζωικού κεφαλαίου και λοιπά έξοδα). Κάθε κύρια κατηγορία αποτελείται από δύο ή περισσότερες υποκατηγορίες, ανάλογα με την περίπτωση. Οι κατηγορίες των εσόδων και των εξόδων είναι δυνατό να παραμετροποιηθούν από τον χρήστη.

                Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων της αναπαραγωγής είναι η πληρέστερη δυνατή. Συνολικά, υπολογίζονται 79 στατιστικά μεγέθη, είτε συναρτήσει του χρόνου είτε συναρτήσει του παραγωγικού κύκλου των ζώων. Τα μεγέθη αυτά μπορούν να εκτιμηθούν είτε για το σύνολο της εκτροφής είτε για μέρος αυτής. Τα εκτρεφόμενα ζώα μπορούν να χωριστούν σε υποομάδες, βάσει κριτηρίων ομαδοποίησης, κατά φυλή ή/και προμηθευτή και να εκτιμηθούν οι αποδόσεις εκείνων των ζώων που ικανοποιούν τα κριτήρια που ορίζει ο χρήστης. Με τον τρόπο αυτό ο εκτροφέας μπορεί να απαντήσει σε πολλά διαχειριστικά ερωτήματα που προκύπτουν στην πράξη. Το αποτέλεσμα της στατιστικής επεξεργασίας μπορεί να αποδοθεί γραφικά (διαγράμματα δύο ή τριών διαστάσεων). Επίσης, ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει σε στατιστική επεξεργασία των απωλειών θηλασμού κατά αίτιο, ηλικία και κύκλο, καθώς και των δεικτών αναπαραγωγής.

Ελάχιστες απαίτησης του προγράμματος:

Windows 7 εως 10

1 GHz η 64-Bit επεξεργαστής

2 Gbytes RAM

1.5 GB HHD

empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty

Υπολογίστε την προσφορά σας

Συμπληρώστε τη φόρμα και μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος μόνοι σας .

Σχετικά για Εμάς

Προσφέρουμε λύσεις για την παραγωγή και τις ανάγκες σας. Συνεργαζόμαστε με κάθε πτυχή στο τομεα, από την αναπαραγωγή μέχρι την επεξεργασία. Προσθέτουμε αξία στην επιχείρησής σας αυξάνοντας τις επιδόσεις και φέρνοντας τις σύγχρονες πρακτικές παραγωγής. Σας ενθαρρύνουμε να μας καλέσετε και να μάθετε τι μπορούμε να κάνουμε για τη λειτουργία σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  •  
    Str. Topaz 26, Bragadiru, 077025, Jud. ILFOV
  • +40 771 784 226

  • contact@e-zootech.com

  • 9:00 - 17:00


© 2017 - 2024 ZOOTECH EFFECTIVE SRL | www.webskycms.com

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Εάν εξακολουθείτε να περιηγείστε σε αυτόν τον ιστότοπο, επιτρέψτε μας να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα cookies.Κάντε κλικ εδώ για λεπτομέρειες.